شاد

شاد یا شبکه اجتماعی دانش ایران یک شبکه اجتماعی با قابلیت های اولیه شبیه فیسبوک است

و کاربران می توانند با تولید محتوا و به اشتراک گذاشتن آنها به رشد یکدیگر کمک کنند.

لوگوی شبکه اجتماعی دانش ایران
لوگوی شبکه اجتماعی دانش ایران

English By Media Bot

یک بوت هوشمند برای یادگیری زبان انگلیسی به کمک رسانه ها در تلگرام

در حال حاضر این بات قابلیت ارائه ی صدا و متن را داراست.

برای فیلم ها ابتدا صدای فیلم استخراج می شود و بعد به تکه های کوچک تقسیم می شود.

بوت  بر اساس دستوری که از کاربر دریافت می کند یک تکه صدا به همراه متن و توضیحات مرتبط با آن را  به تلگرام کاربر ارسال می کند.

ابزار ها و تکنولوژی های استفاده شده

  • Java 8
  • Maven
  • PostgreSQL
  • Spring 4
  • JUnit
  • English by Media Bot
    English by Media Bot

برای دسترسی کلیک کنید